Kontakt: +45 70 24 16 50 info@ex3vision.com Mit Partnerskab

Styrk dine kompetencer med Ex3 Facilitator kombiuddannelse

Interesserer du dig for udvikling, forandring, organisatorisk læring og procesarbejde, og ser du mulighederne i at kunne designe og facilitere stærke, helhedsorienterede, transformative og bæredygtige processer?

Vælg lige nu mellem Grøn Facilitator og Team Facilitator

Styrk dine kompetencer med Ex3 Facilitator kombiuddannelse

Interesserer du dig for udvikling, forandring, organisatorisk læring og procesarbejde, og ser du mulighederne i at kunne designe og facilitere stærke, helhedsorienterede, transformative og bæredygtige processer?

Vælg lige nu mellem Grøn Facilitator og Team Facilitator

Vi giver dig nu mulighed for en intensiv facilitator-uddannelse kombineret med Ex3 procesværktøjer, som giver dig både værktøjer og de rette kompetencer, så du kan gå ud og skabe effektfulde, respektfulde, inddragende og samskabende udviklingsprocesser, som har værdifuld betydning for både det enkelte menneske, for organisationen og for omverdenen.  

Hos Ex3 har vi udviklet 7 stærke procesværktøjer, som netop gør dig i stand til at designe og gennemføre helhedsorienterede og bæredygtige forandringsprocesser. Lige nu kan du vælge mellem Det Grønne Kompas og Teamhjulet, som er to ud af syv modeller, som i sin helhed dækker forretnings- og organisationsudvikling på alle organisatoriske niveauer.

Denne uddannelse er for dig, der arbejder med mennesker og udvikling

Hvorfor skal du vælge denne Ex3 facilitatoruddannelse?

Bliv transformativ procesfacilitator

Gennem en vekselvirkning af både information, refleksion og praktiske øvelser får du kompetencer til at stå styrket i rollen som procesfacilitator. Du bliver klædt på til at kunne stilladsere, rammesætte og anvende Ex3-procesværktøjet på en måde, der fremmer bidragskulturen og skaber mulighed for at anvende de allerede eksisterende ressourcer i organisationen, hvilket er nødvendigt for at skabe de bedste resultater.  

På facilitatoruddannelsen er målet, at du som facilitator oplever, at du får ny forståelse både i forhold til den rolle, du indtager og samtidig opnår indsigt i dig selv og dine egne antagelser, for således at kunne tilgå processer helhedsorienteret. Samtidig er målet, at du kan skabe processer, som giver dine deltagere mulighed for at forstå dem selv, deres kollegaer og organisation på en ny måde. Med disse indsigter er hensigten, at deltagerne bliver i stand til at tilgå hinanden og deres opgaver på en ny og forbedret måde. Som facilitator bliver du katalysator for den transformative proces hos individet, i gruppen og i organisationen.

 •  Hvordan får vi mest mulig værdi ud af alle de ressourcer, kompetencer, viden og erfaringer, vi omgiver os med hver dag, som ligger ude hos medarbejderne?
 • Hvordan skaber vi rum for, at alle kan bidrage og dermed få ejerskab over de udviklingstiltag, vi igangsætter?
 • Hvordan skaber vi bevidsthed omkring os selv og hinanden i forhold til, hvad der bremser og forstærker vores evner og engagement i arbejdet for at skabe endnu bedre resultater?
 • Hvordan kan vi netop aktivere disse dynamikker og den sammenhængskraft, når vi sætter den strategiske retning? 

Det er blot nogle af de interessante spørgsmål, du vil få svar på, når du gennem Ex3 facilitatoruddannelsens varierede indhold får mulighed for både at tilegne dig ny viden, reflektere sammen med andre og træne de nye færdigheder i praksis.

Kombi af facilitering og certificering i Ex3 værktøj

Ex3 facilitatoruddannelse giver dig adgang til at gennemføre de certificeringer, som giver mening for dig. Lige nu kan du vælge mellem Grøn Facilitator og Team Facilitator. Uddannelsens omdrejningspunkt og fokus er, at du som facilitator udvikler og styrker dine faciliteringskompetencer, og den certificeringen du vælger at inddrage indgår således som en del af denne udvikling.

Hos Ex3 har vi udviklet 7 procesværktøjer, som støtter forskellige organisatoriske udviklingsprocesser på flere niveauer.  

Certificeringerne inkluderer og skaber mulighed for, at du som konsulent eller leder får opmærksomhed på en lang række aspekter i udviklingsprocesserne. I den enkelte certificering får du både generel og brugbar viden på det område, du har valgt at blive certificeret i. Samtidig får du viden, som klæder dig på til flere trin i processen som eksempelvis afklaringsfasen og den afsluttende handlingsplansfase, således at du sikrer dig, at du får designet den bedste og mest værdifulde proces til gavn for organisationen. Vigtigst af alt giver certificeringen dig en grundig indføring i, hvordan du helt konkret kan bruge værktøjet, og du får præsenteret forskellige støtteværktøjer, som vil gøre dit procesarbejde både lettere og mere fokuseret. Procesværktøjet er opbygget på en måde, som helt naturligt guider dig gennem flere trin i processen, og således sikrer værktøjet dig, at du får skabt en grundig bearbejdning i alle processens faser. 

Det får du med som leder eller konsulent

 • 6 dages facilitatoruddannelse med plads til læring og praksiserfaring mellem modulerne 
 • Metode, værktøjer og praksiserfaring til at stå stærkere i rollen som facilitator
 • Kompetencer til at støtte og styrke din forretning eller organisation  
 • Træning/erfaring med at holde rummet og gribe det, der opstår, så deltagerne selv kommer frem til løsningerne 
 • Certificering i en af de 7 Ex3 modeller som dit personlige speciale 
 • Personprofil, som giver dig indsigt i din adfærdsstil og din kommunikation som facilitator  
 • Nyt procesværktøj med en masse understøttende materiale, der kan støtte og styrke din facilitering 
 • Rammesættende og frihedsskabende tilgang til facilitering 
 • Spare tid (og penge) på forberedelse  

Det kan du byde ind med efter uddannelsen

 • En stærk struktur og rammesætning af  forandringsprocesser
 • Organiske, integrerende og handlingsorienterede processer
 • Facilitering af forandringsprocesser i dit valgte Ex3 speciale 
 • Processer hvor mennesker sættes fri og samskaber om nye løsninger 
 • Processer der styrker fællesskab , ejerskab og engagement 
 • Fælles retning der styrker organisationen på alle tre bundlinjer 
 • Processer med psykologisk tryghed og nærvær 
 • Processer der kaster lys på og aktiverer det potentiale og de ressourcer, der allerede findes i organisationen 
 • Sparring på hvordan fælles retning og fælles sprog kan understøtte forandringsprocesser
 • En procesorienteret tilgang til møder og effektivitet med fokus på værdiskabelse

Hvilket perspektiv får du med Ex3 facilitatoruddannelsen?

Overordnet bygger både vores procesværktøjer og uddannelsen på forskning omkring forandringsprocesser, organisatorisk læring, kultur og mange års praktisk erfaring i feltet.  

Vi er særligt inspireret af det integrative perspektiv, hvor vi integrerer viden om menneskelige livsprocesser i spændingsfeltet mellem individer, grupper og sociale og kulturelle systemer. Med dette perspektiv insisterer vi på, at det med nutidens komplekse udfordringer ikke er muligt at forstå hverken mennesket, adfærden, kulturen eller systemerne ud fra blot et enkelt perspektiv. Med den erkendelse bliver det nødvendigt at inddrage et flerdimensionelt blik, som gør os i stand til at begribe og finde løsninger, som reelt set svarer på de eksisterende udfordringer.  

Overordnet er vores mål og intention derfor at skabe procesværktøjer og udddannelser, som har et helhedsorienteret, transformativt og bæredygtigt omdrejningspunkt med fokus på at udforske det eksisterende fundament, udvide potentialet og udleve sammenhængskraften i organisationerne.  

Modul 1 - Fundamentet

Explorefasen er den fase, hvor vi udforsker og er nysgerrige på fundamentets kraft. Det er her, vi bliver klogere på, hvilket fundament Ex3 står på, og det er også her, vi er nysgerrige på det fundament, du kommer med. Vi giver viden og informationer omkring vores ståsted, og de ‘briller’ vi ser mennesket, organisationer og samfund med. Vi bliver klogere på hinanden, og gennem en personprofil får du sparring på, hvordan du kan bruge dit potentiale som værdiskabende for den rolle, du indtager som facilitator. Denne dag foregår som 3 timers Webinar.

Dag 2 består af en 8 lektioners onlinecertificering, hvor du gennem et varieret undervisningsindhold og forskellige refleksionsøvelser får viden om det fundament, som den enkelte model bygger på. F.eks får du med en certificering i Det Grønne Kompas indsigt i vores tilgang til grøn omstilling og bæredygtighed. Du får samtidigt et solidt kendskab til ‘Det Grønne Kompas’ som procesværktøj og bliver klædt på til at skabe værdifulde forretningsafklaringsprocesser. Med certificeringen står du stærkt, når du skal påbegynde og implementere grøn omstilling og grøn indstilling i organisationerne, og når du afslutningsvis skal skabe retningsgivende handleplaner. 

Med en certificering i Teamhjulet er omdrejningspunktet teamudvikling, forandringer i teamstrukturer og kulturel bevidsthed. 

Modul 2 - Potentialet

Extendfasen er den fase, hvor vi med udgangspunkt i det fundament, vi har udforsket kan undersøge, hvordan vi kan udvide potentialet. Hvor har det gennem udforskningen i fundamentet vist sig, at der er grobund for at skabe nye vækstbetingelser for udvikling og forandring hos indvidet, i gruppen og i organisationen?

Dette modul foregår fysisk på Designmejeriet i Skanderborg.

Den første dag udfoldes det teoretiske grundlag og Ex3 bevidstologien yderligere og sættes i spil til dig som facilitator. Denne dag får du også den første indsigt i det fundament og potentiale, der ligger i deltagelsesbaseret facilitering, som du på dag 4 skal arbejde med og træne i praksis.  

 Modul 2 dag 2 er en ‘hands on’ træningsdag, hvor du øver dig i at være facilitator og samtidig træner forskellige deltagelsesmetoder og værktøjer. Du har her mulighed for at bruge dine egne specifikke forretningsudfordringer som din lærings- og praksislegeplads – og forlader dermed træningen med nye ideer, udvidet supportnetværk, fornyet energi og frisk motivation for handling. Efter træningsdagen øver du de nye færdigheder i egen praksis og får efterfølgende mulighed for at få respons på et webinar.  

Modul 3 - Sammenhængskraft​

Exceedfasen er den fase, hvor vi skaber rum for at udleve sammenhængskraftens styrker. Det er her, vi undersøger og skaber rum for at sammenhængskraftens styrker bliver levende, integreret og forankret. 

Dette modul foregår fysisk på Designmejeriet i Skanderborg.

Modul 1 dag 1 bringer vi sammenhængskraften i spil med viden, visdom og erfaringer og berammer forventninger, tanker og handlinger for derved at kunne overgå med operationel styrke. I forhold til facilitatoruddannelsen er det i denne fase, vi samler de indholdselementer, der er præsenteret og bygger bro i procesfaciliteringen. Vi skal dykke ned i kulturaspektet og psykologisk tryghed, og vi undersøger, hvilke faktorer der spiller ind, når vi arbejder med at udvikle en ny kultur, og hvilken betydning det får for vores konkrete måde at arbejde med spørgsmål på.

Modul 3 dag 2 arbejder vi med motivation og modstand i forandringsprocesser, og vi bliver klogere på drivkræfterne i forandringsprocesser, sammenhængskraften mellem tanke og handling, effektiv kommunikation, passion og empowerment.

Pris: 25.000 kr eksl. moms

Du får med denne uddannelse

 • Ex3 Facilitator uddannelsesbevis
 • 3 måneders Ex3 Partnerskab; f.eks community, partnerservice, executive affiliate-aftale 
 • Adgang til certificering i alle Ex3 procesmodeller
 • Startpakke til 1 modelcertificering; dvs. bordmodel, dialogkort til både niveau 1 og 2
 • Digitale procesmaterialer; bl.a. brugervejledning, 25- 35 sider ordlab og 50-60 sider powerpoints,
 • Personprofil med overlevering
 • Forplejning på workshopsdage

Datoer til næste facilitatoruddannelse

Opstarts webinar 1. august 2022 kl. 08:30-11:30

Personlig personprofil med online overlevering 2. eller 3. august 2022

Modelcertificering: Online Certificering skal være gennemført inden modul 2

Modul 2: 18. – 19. august 2022 kl. 08:30-17:00 i Skanderborg

Webinar: 19. september 2022 kl. 08:30-11:00

Modul 3: 6. – 7. oktober 2022 kl. 08:30-17:00 i Skanderborg

Webinar: 31. oktober 2022 kl. 08:30-11:00

Opstarts webinar 29. august 2022 kl. 08:30-11:30

Personlig personprofil med online overlevering 30. eller 31. august 2022

Modelcertificering: Online Certificering skal være gennemført inden modul 2

Modul 2: 15. – 16. september 2022 kl. 08:30-17:00 i Skanderborg

Webinar: 17. oktober 2022 kl. 08:30-11:00

Modul 3: 3 – 4 november 2022 kl. 08:30-17:00 i Skanderborg

Webinar: 28. november 2022 kl. 08:30-11:00

Opstarts webinar 10. oktober 2022 kl. 08:30-11:30

Personlig personprofil med online overlevering 11. eller 12. oktober 2022

Modelcertificering: Online Certificering skal være gennemført inden modul 2

Modul 2: 27. – 28. oktober 2022 kl. 08:30-17:00 i Skanderborg

Webinar: 14. november 2022 kl. 08:30-11:00

Modul 3: 8 – 9. december 2022 kl. 08:30-17:00 i Skanderborg

Webinar: 19. december 2022 kl. 08:30-11:00

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Få et gratis white paper: Sådan skaber du et bæredygtigt arbejdsliv

Få 9 anbefalinger til, hvordan du kan gøre dit arbejdsliv mere bæredygtigt, så både du og din virksomhed kan stortrives? Skriv dig op til vores nyhedsbrev, og få “Et bæredygtigt arbejdsliv” gratis.

Indkøbskurv
Scroll til toppen