Sæt bæredygtighed på dagsordenen hvis du vil fremtidssikre din virksomhed 

Står grøn omstilling ikke allerede øverst på din dagsorden som leder i 2022, så bør den i hvert fald gøre det nu. Flere og flere medarbejdere og myndigheder stiller nemlig i stigende grad krav til erhvervslivets grønne og bæredygtig omstilling – en udvikling, der bliver altafgørende for fremtidssikringen af din virksomhed.   

Forandring er enten noget, du selv er med til at skabe, eller som du før eller siden bliver ramt af i form af disruption. Vi har tidligere set Blockbuster blive afløst af streamingtjenester og taxamarkedet blive overhalet indenom af Uber – og lige nu puster forandringens vinde også ind over landets virksomheder og erhvervsliv med stigende krav om bæredygtighed. Måske mærker du allerede den grønne omstilling ånde dig i nakken – men har du strategier og løsninger parat? I dette blogindlæg gør vi dig klogere på, hvad der rør sig på det danske arbejdsmarked og i erhvervslivet, når det kommer til den bæredygtige udvikling, hvilke muligheder og gevinster, der er at hente, og hvordan du som leder rent faktisk kommer i gang med grøn omstilling af din virksomhed.  

Vi står lige nu lige midt i et paradigmeskift. Et paradigmeskift, hvor mennesket ikke længere kan være i toppen af fødekæden, når det kommer til at have monopol på jordens ressourcer – ikke mindst set i lyset af de menneskeskabte klimaforandringer og alle de konsekvenser og udfordringer, det medfører. Set i det lys, og hvis vi vil fremtidssikre vores virksomheder og organisationer, må vi træde ned fra vores plads øverst i hierarkiet og i stedet tænke mere helhedsorienteret og bæredygtigt – ikke kun i forhold til klima og miljø – men også i forhold til ledelse, vækst, arbejdsliv og arbejdsmarked. 

Det gamle paradigme og det nye paradigme illustreret

I en artikel i Dagbladet Børsen peger cheføkonom i Ledernes Hovedorganisation Niklas Praefke nemlig på, at erhvervslivets ledere i langt højere grad er nødt til at tage stilling til bæredygtighed og verdensmål, hvis de vil fremtidssikre deres virksomhed – både som forretning og som attraktiv arbejdsplads. Samtidig lever vi i en tid, hvor historisk lav ledighed og mangel på arbejdskraft betyder, at det er medarbejderne, der sidder med trumfen. Derfor er kravet om bæredygtighed noget, du som leder og arbejdsgiver bliver nødt til at handle på som næste step i din forretningsudvikling.  

“Hvis vi bare forbruger og tænker ressourcer som en engangsvare, løber vi tør. Men hvis vi har en cirkulær og bæredygtig tilgang til vores ressourcer, kan vi give dem nyt liv ved at udvide deres potentiale og få dem til at gro.” 

Velkommen til fremtiden 

Vi ser lige nu ind i et arbejdsmarked, hvor flere danskere hyppigere skifter job og i stigende grad stiller krav til, at deres nye arbejdsgivere forholder sig til bæredygtighed og verdensmål, men også at deres job skal være meningsfuldt og arbejdslivet fleksibelt. Medier som Zetland kan ligefrem berette om en såkaldt antiwork bevægelse, som lige nu breder sig i USA og Europa, hvor flere og flere lønmodtagere siger deres job op i jagten på mening, sustainability og det gode liv.  

Der stilles altså store krav til virksomheder og ledere i 2022, og det er ikke kun medarbejderne, men også myndighederne, der stiller krav om bæredygtighed. Dagbladet Børsen beretter også om, hvordan en stor børsnoteret virksomhed som Pandora får påbud fra Erhvervsstyrelsen for ikke at sidestille oplysninger fra deres bæredygtighedsrapport med oplysningerne i deres årsrapport. Fremover skal store virksomheder som Pandora enten integrere disse ikke-finansielle nøgletal i selve årsrapporten eller som minimum offentliggøre deres bæredygtighedsrapport samtidig med deres årsrapport. Erhvervsstyrelsens afgørelse er et rigtig godt eksempel på, hvordan virksomheders arbejde med bæredygtighed og socialt samfundsansvar har fået en langt større strategisk tyngde i årsrapporterne og vores opfattelse af vækst.  

“For at komme i gang med den grønne omstilling, må du som leder tænke bæredygtighed i ordets bredeste forstand og tage udgangspunkt i det potentiale og de ressourcer, der allerede findes i din virksomhed og hos dine medarbejdere og samarbejdspartnere.” 

Det er altså ikke længere et spørgsmål, om vi skal tage del i den bæredygtige udvikling, men hvornår vi kan komme i gang og ikke mindst hvordan. Lad os derfor hilse udviklingen velkommen og glæde os over udsigten til en mere bæredygtig fremtid med masser af nye muligheder for at vækste på ikke kun én, men hele tre bundlinjer i forhold til både people, planet og profit.  

Det handler om ressourcer 

For at komme i gang med den grønne omstilling, må du som leder tænke bæredygtighed i ordets bredeste forstand og tage udgangspunkt i det potentiale og de ressourcer, der allerede findes i din virksomhed og hos dine medarbejdere og samarbejdspartnere. Den gode nyhed er nemlig, at I allerede har alt, hvad der skal til for at skabe grøn og bæredygtig omstilling. Men det kræver, at I tager opgaven seriøst og implementere en bæredygtig indstilling på jeres arbejdsplads – både når det kommer til klima og miljø, men også når det kommer til optimering af arbejdsgange, ejerskab, trivsel og arbejdsglæde hos ledelse, teams og medarbejdere. På den måde kan grøn indstilling skabe grøn omstilling. 

I den offentlige debat er der ofte fokus på bæredygtig behandling af jordens ressourcer, så de rækker længere, og så vi ikke opbruger dem, men skaber flere. Det er uden tvivl den helt rigtige vej at gå i forhold til klima og miljø, men bæredygtighed rummer også meget mere end det. For at lykkes med grøn omstilling og bæredygtig udvikling skal vi også tænke mennesker som ressourcer, når de som medarbejdere på en arbejdsplads indgår i en virksomhed eller organisation. Så hvordan kan vi værdsætte dem, udvide deres potentiale og få dem til at trives og vokse, så de ikke brænder ud, fordi alle deres ressourcer er opbrugt? Rigtig mange medarbejdere brænder ud og sygemeldes med stress, fordi deres ressourcer er opbrugt, fordi de ikke får det optimale miljø og næring, der skal til for at vokse. Hvis vi bare forbruger og tænker ressourcer som en engangsvare, løber vi tør. Men hvis vi har en cirkulær og bæredygtig tilgang til vores ressourcer, kan vi give dem nyt liv ved at udvide deres potentiale og få dem til at gro. 

Skab bæredygtig udvikling indefra 

Hvis du som leder arbejder med bæredygtighed i ordets bredeste forstand – i forhold til bæredygtig behandling af både ressourcer og mennesker – giver det dig mulighed for at implementere bæredygtige løsninger, ikke kun i din strategi, men på alle niveauer i din virksomhed og se dem brede sig som ringe i vandet og skabe vækst på alle tre bundlinjer.  

Både i kraft af vores kerneforrentning og udvikling af procesværktøjer, men også som arbejdsplads, mærker vi i Ex3 også selv på egen krop, hvad det vil sige at arbejde med bæredygtighed og grøn omstilling – og det er vores erfaring, at rammerne og strategien er fuldstændig afgørende i forhold til at føre udviklingen ud i livet og gøre den grønne omstilling til virkelighed. 

Så hvis du som leder vil være på forkant med udviklingen, må du starte med at stille dig selv følgende spørgsmål:  

  • Hvilke interne ressourcer, interessenter og medarbejdere kan du inddrage i den grønne proces? 
  • Hvilke communities er din virksomhed lokalt, fagligt og organisatorisk en del af?  
  • Hvilke eksterne aktører og samarbejdspartnere kan du inddrage og skal der indgås nye grønne partnerskaber? 
  • Hvordan ser markedet ud? Findes der allerede eksisterende værktøjer, som kan hjælpe jer med at realisere den grønne omstilling? 

Du kan med fordel brug spørgsmålene til at danne ramme om de indsatser, som du og dine medarbejdere skal sætte i gang.  

Hvis grøn omstilling og bæredygtighed ikke allerede stod øverst på din dagsorden, da du gik i gang med at læse denne artikel, bør det i hvert fald gøre det nu – ikke kun for at imødekomme medarbejderes og myndigheders stigende krav, men også fordi der er så fantastiske mange nye og spændende muligheder og gevinster at hente i forhold til en bedre og mere bæredygtig fremtid. 

Mere inspiration

Indkøbskurv
Scroll to Top