Kontakt: +45 70 24 16 50 info@ex3vision.comMit Partnerskab

Teamhjulet

Skab fælles sprog og retning

  • Bedre kommunikation.
  • Bevidsthed om samspil.
  • Trivsel og tryghed.
  • Stærkere samarbejde.

Teamhjulet

Skab fælles sprog og retning

  • Bedre kommunikation.
  • Bevidsthed om samspil.
  • Trivsel og tryghed.
  • Stærkere samarbejde.

Teamhjulet giver fundament til at navigere

At navigere handler om at kende sit ståsted og derfra planlægge og sætte den kurs, som vi skal følge sammen som team. 

Et team er sammensat af en række personligheder, som arbejder med et fælles mål. Det betyder, at mange elementer kan have indflydelse på hvordan teamet arbejder sammen, hvordan de præsterer og, hvordan de spiller sammen. Både de enkelte individer og teamet som helhed står i en kompleks opgave. Der er forventninger og krav fra ledelsen, der er forventninger og krav fra resten af organisationen, og der er forventninger og krav fra de øvrige teammedlemmer.

Det afgørende for at kunne lykkes som team er: at kunne navigere i alle disse krav og forventninger, at kunne tilpasse sig, at kunne spille hinanden gode og ikke mindst løfte i flok.

Ethvert team har som udgangspunkt både nogle officielle og mange gange nedskrevne retningslinjer, mål og rammer. I alle teams eksisterer der kulturer, som både er synlige i form af møder, mødestrukturer og arbejdsformer, men der findes også noget usynligt, som påvirker teamet. Dette handler om, hvad det enkelte menneske har med sig i bagagen, de persontyper, som skal spille sammen, forventninger til hinanden – både bevidste og ubevidste mekanismer som påvirker det samspil og den synergi, som opstår.

Et team er i konstant udvikling. Ét er teamets modning og de faser, som teamet gennemgår sammen. Noget andet er den kultur som udvikles og udfordres hver gang en opgave ændrer sig, eller der kommer nye teammedlemmer eller teammedlemmer, der rejser.

Grundlaget bag Teamhjulet

Ex3 Teamhjulet er udviklet af et team af Senior Konsulenter med stærke ansættelser bag sig, relevante uddannelsesbaggrunde, brede HR-konsulent og ledelseserfaringer, samt en dyb passion for teams og de mennesker, der udgør et team. Derudover er Ex3 Teamhjulet inspireret af den nyeste forskning og litteratur på området. Ex3 Teamhjulet er blevet udviklet på baggrund af et ønske om at samle al vores viden, læring og erfaring i en model, der kan hjælpe teams med at blive dybere funderet, nå længere og sætte barren højere. Vores mål og intention er at skabe ny bevidsthed både hos teamet og ledelsen, om teamets ressourcer og muligheder. I arbejdet med Teamhjulet opnår teamet bevidsthed om hvor de står, hvad de kan gøre og hvor de skal hen.

Hvordan skaber Teamhjulet værdi?

Teamhjulet kan bidrage til psykologisk tryghed, en åben dialog, respekt om forskellighed, hensigtsmæssig adfærd, optimal udnyttelse af kompetencer og potentialer, samarbejde og sammenhængskraft. Teamhjulet understøtter, at teamet skaber et fælles sprog, en stærk kultur og har en fælles retning.

Ex3’s drivkraft med Teamhjul modellen er at aktivere sammenhængskraften i teams, bidrage til sunde arbejdspladser og sikre, at bæredygtighed ikke kun handler om klima, miljø og verdensmål, men også den måde teams arbejder sammen på, og hvordan mennesker i teamet trives. Vi tror på, at bedre trivsel minimerer stress og sygdom, der har store konsekvenser både på det personlige, det organisatoriske og det samfundsmæssige plan.

Teamhjulet er en operationel model, som hjælper organisationer/ virksomheder med at udvikle og styrke den måde teams samarbejder på. Teamhjulet kan bruges som et værktøj til at arbejde med teams på alle niveauer i organisationen.

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Deltag i konkurrencen om 1 times personlig sparring.

Du bliver samtidig en del af et fantastisk fællesskab med fokus på udvikling og uddannelse, så du nemt kan sætte rammerne for bevidste forandringer.

Du tilmelder dig ligeledes nyhedsbrevet, hvor du vil modtage tips, tricks og inspiration til at styrke og støtte organisationer.

Indkøbskurv
Scroll til toppen