1.3 Refleksionsøvelse omkring teamudvikling

Formålet med denne øvelse er, at du reflekterer over det, du nu har fået viden og indsigt i. Refleksionsøvelsen er vigtig for din læring, idet du gennem denne bliver bevidst om dit eget ståsted, samt den viden og erfaring du allerede har. Gennem refleksionsøvelsen bliver du måske også bevidst om noget, du ikke tidligere er blevet opfordret til at tænke og reflektere over.

Klik på nedenstående knap for at hente refleksionsøvelsen. Heri har du mulighed for at skrive dine refleksioner direkte i de markerede felter i pdf-filen eller udskrive den.

OBS. For at gemme dine noter skal du trykke ‘Ctrl + S (Windows)‘ eller ‘COMMAND + S (Mac)‘ og derefter gemme pdf-filen et sted på din egen computer, således at du senere kan gå tilbage og følge din egen læring og dine refleksioner.

OBS. Vi anbefaler at du tilgår pdf-filen på en computer, hvor du kan skrive direkte i de markerede felter i pdf’en. Du kan også hente filen, udskrive den og skrive dine refleksioner ned i hånden.

Scroll til toppen