Kontakt: +45 70 24 16 50 info@ex3vision.comMit Partnerskab

Visionsstjernen

Find jeres ledestjerne

 • Giv visionen et liv  i organisationen.
 • Skab sammenhæng på alle niveauer.
 • Få et stærkt grundlag til at træffe bevidste valg.
 • Brug visionens kraft til at nå i mål.

Visionsstjernen

Find jeres ledestjerne

 • Giv visionen et liv  i organisationen.
 •  Skab sammenhæng på alle niveauer.
 • Få et stærkt grundlag til at træffe bevidste valg.
 • Brug visionens kraft til at nå i mål.

Visionsstjernen handler at omsætte visioner til handling

Visionerne skabes fra toppen i organisationen og omsættes i driften. Så det afgørende er, at visionen giver mening, forstås og kan tænde noget i resten af organisationen. Visionen skal påvirke tankegang, følelser, inspirere og motivere.

Der er mange meninger om visionens betydning, værdi og formål. Vi tror på, at en stærk og meningsskabende vision er et stærkt redskab i netop værdiskabelse, fælles retning, fælles identitetsfortælling, rekruttering, selektering, planlægning og udvikling.

Vi har skabt ”Visionsstjernen”, som bidrager til at simplificere det at arbejde med forestillinger om fremtiden.  Det er en model, som understøtter at gøre visioner levende for hele organisationen. 

Visionsstjernen er en strategisk model som både henvender sig til dem, der udvikler, integrerer og forankrer visioner og til dem der skal følge dem. Det er en model, der bringer strategisk, taktisk og operationelt niveau sammen og styrker sammenhængskraften

Grundlaget bag Visionsstjernen

I Visionsstjernen styrker vi det visionære mindset ved at bevidne, belyse og beramme de evner og temaer, som understøtter og påvirker organisationens evne til at agere visionært.

Vi er gang på gang stødt på visioner, som ligger og samler støv i skuffen. Visioner som de der har udviklet dem knapt nok kan huske. Dermed er der brugt kræfter og energi på en vision som ligger og mister sin kraft. En kraft der ellers har den vildeste kraft, når den bliver levendegjort, implementeret og forankret.

Ex3 Visionsstjernen er udviklet af et team af Senior Konsulenter med stærke ansættelser bag sig, ledelseserfaringer, relevante uddannelsesbaggrunde, brede HR-udviklingsopgaver, samt en dyb passion for teams og de mennesker, der udgør et team. Derudover er Ex3 Visionsstjernen inspireret af den nyeste forskning og litteratur på området.

Ex3 Visionsstjernen er udviklet med et ønske om at samle al vores viden, læring og erfaring i en model, der kan understøtte organisationer til en mere visionær tankegang, der indtænker tidens udfordringer og tendenser, med sigte på at fastholde eller få forstærke positionen på markedet. Dette kræver i vores perspektiv en vision, som implementeres på alle niveauer.

 

Hvordan skaber visionsstjernen værdi​?

Det er tid til at genbesøge visionerne og indtænke bæredygtighed i bred forstand, netop fordi investorer stiller krav til netop dette, når der skal lånes penge og, at leverandører, kunder og øvrige interessenter stiller krav om dokumentation på dette område.

Visionsstjernen understøtter stærkere visioner, som sikrer organisationer/virksomheders berettigelse ind i en fremtid, hvor innovation, digitalisering, hjemmearbejde, distanceledelse, nye generationer og bæredygtighed er noget, vi skal forholde os til. 

Med visionsstjernen sikres at:

 • Organisationen har et fælles sprog og en fælles retning.
 • Visionen får et liv og bliver et styringsredskab i hverdagen, når der skal træffes valg på alle niveauer – det strategiske, det taktiske og det operationelle niveau.
 • Visionen bringes i spil som den fælles ledestjerne, der understøtter de valg og beslutninger, der bliver taget, de mennesker der rekrutteres og de møder der afholdes.

Visionen understøtter, at vi er visionære både på det strategiske niveau og på det taktiske og operationelle niveau.

”Visionsstjernens form taler ind til alle læringsstile og personlighedstyper, som et fælles overblik og et fælles sprog. Ligesom det er vigtigt med mål og KPI’er i driften af en organisation, er det i lige så høj grad vigtigt at kunne visualisere, drømme, reflektere og konkretisere visionerne i et langsigtet perspektiv og gøre brug af den kraft der ligge i den kreative proces, der kan føre organisationen sikkert ind i fremtiden”.

Har du brug for at snakke med os

Kontakt os på mail, telefon eller book et inspirationsmøde

Deltag i konkurrencen om 1 times personlig sparring.

Du bliver samtidig en del af et fantastisk fællesskab med fokus på udvikling og uddannelse, så du nemt kan sætte rammerne for bevidste forandringer.

Du tilmelder dig ligeledes nyhedsbrevet, hvor du vil modtage tips, tricks og inspiration til at styrke og støtte organisationer.

Indkøbskurv
Scroll til toppen